Welkom bij W. Brandt Brandblussercontrole

 
Logo W. Brandt brandblussercontrole
 

Zoals voorheen moet uw Brandblusser volgens Nederlandse Normen jaarlijks gecontroleerd worden op een juiste werking. Deze controle moet worden gedaan door een speciaal daarvoor opgeleide REOB onderhoudsmonteurs.

W. Brandt Brandblussercontrole is een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf volgens de REOB:2011 regeling en kan deze jaarlijkse controle voor uw bedrijf uitvoeren. Daarnaast geven wij vrijblijvend advies over het aantal, en het type blusmiddelen dat voor uw bedrijf het best geschikt is.

Een veilig gevoel dus!

 
Brandblusser controle onderhoud

Op 1 juli 2012 zijn de eisen met betrekking tot certificering van brandblusser onderhoudsbedrijven gewijzigd.


W. Brandt Brandblussercontrole is als eerste bedrijf in Nederland door de LCPB geaudit volgens deze nieuwe REOB norm, met positief resultaat. Hierdoor is W. Brandt Brandblussercontrole is sinds 1 juli een erkend en gecertificeerd onderhoudsbedrijf, wat in wezen een kwaliteitskeur voor de werkwijze tijdens het onderhoud en controle van uw blusmiddelen is. Voor bedrijven een extra zekerheid wat betreft brandpreventie. Het  schrijven van het benodigde kwaliteitshandboek heeft W. Brandt Brandblussercontrole uitbesteed aan Brandt Document Solutions.

Update
REOB gecertificeerd 2011

LPCB-NL Gecertificeerd

REOB Onderhoudsbedrijf